Russian Arabic English French German Hungarian Japanese Romanian Turkish Ukrainian

Маркировка SMD ( Цифры кода – 4B... - 4Z...)

Код

Наименование прибора

Тип корпуса

Краткое описание, аналог

MMBV432

-

Два варикапа 1,5/45 пФ, общий катод

BC859B

SOT23

ВС559В

4BS

BC859B

SOT23

ВС559В

4BS

BC859BW

SOT323

ВС559В

4Вр

BC859B

SOT23

ВС559В

4Bt

BC859B

SOT23

ВС559В

4Bt

BC859BW

SOT323

ВС559В

4В-

BC859BW

SOT323

ВС559В

4BR

BC859BR

SOT23R

ВС559В

4C

BC859C

SOT2

ВС559С

4Cs

BC859C

SOT23

ВС559С

4Cs

BC859CW

SOT323

ВС559С

4Cp

BC859C

SOT23

ВС559С

4Ct

BC859C

SOT23

ВС559С

4Ct

BC859CW

SOT323

ВС559С

4C-

BC859CW

SOT323

ВС559С

4C

MMVB3102

SOT23

Варикап 6/35 пФ

4C

BC859C

SOT23

ВС559С

4CR

BC859CR

SOT23R

ВС559С

4D

BC859B

SOT23

ВС559В

4Dt

BC859W

SOT323

ВС559В

4D-

BC859W

SOT323

ВС559В

4D

MMBV3401

SOT23

pin-диод VHF

4D

HD3A

SOT23

Диод импульсный 75 В, 100 мА

4E

BC860A

SOT23

ВС560А

4E

FMMT-A92

SOT23

MPSA92

4E

MMBV105G

SOT23

Варикап MV105

4ER

BC860AR

SOT23R

ВС560А

4F

MMBD353

SOT23

Сдвоенный MBD101

4F

BC860B

SOT23

ВС560В

4F

Gali-4F

SOT89

Усилитель 0.. 4 ГГц, MMIC, 15 дБм

4Fs

BC860B

SOT23

ВС560В

4Fs

BC860BW

SOT323

ВС560В

4Fp

BC860B

SOT23

ВС560В

4Ft

BC860B

SOT23

ВС560В

4Ft

BC860BW

SOT323

ВС560В

4F-

BC860BW

SOT323

ВС560В

4FR

BC860BR

SOT23

ВС560В

4G

MMBV2101

SOT23

Варикап MV2101

4G

BC860C

SOT23

ВС560С

4Gs

BC860C

SOT23

ВС560С

4Gs

BC860CW

SOT323

ВС560С

4Gp

BC860C

SOT23

ВС560С

4Gt

BC860C

SOT23

ВС560С

4Gt

BC860CW

SOT323

ВС560С

4G-

BC860CW

SOT323

ВС560С

4GR

BC860CR

SOT23

BC560CR

4H

MMBV2103

SOT23

Варикап MV2103

4Hp

BC860

SOT23

ВС560

4Ht

BC860W

SOT323

ВС560

4H-

BC860W

SOT323

ВС560

4J

FMMT38A

SOT23

ВСХ38А

4J

MMBV2109

SOT23

Варикап MV2109

ВАР64-04

Полумост 3 ГГц pin-диодов

MMSB3000

SOD 123

Si (кремниевый) диод 30 В, 0,2 А

4L

BAР50-04

Полумост радиочастотных pin-диодов общего применения

MMBD101

SOT23

Диод Шоттки MBD101

4MS

ВАТ240А

SOT 143

Два диода Шоттки 250 В, 0,4 А

4R

MMBV3700

SOT23

pin-диод 200 В, VHF

4S

MMBD201

SOT23

MBD201

MMBD301

SOT23

Диод Шоттки MBD301 UHF

4V

MMBV2105

SOT23

Варикап MV2105

4V

MMBV2106

SOT23

Варикап MV2106

4V

BCW65AR

SOT23R

npn, 32 В, 0,8 А

4V3

PZM4.3NB

SOT346

Стабилитрон 4,3 В, 0,3 Вт

4V7

PZM4.7NB

SOT346

Стабилитрон 4,7 В, 0,3 Вт

4W

MMBV2107

SOT23

Варикап MV2107

4W

BCW67AR

SOT23R

рnр, 32 В, 0,8 А

4Y

MMBV2102

SOT23

Варикап MV2102

4Y3

BZV49-C4V3

SOT89

Стабилитрон 4,3 В, 1 Вт

4Y7

B2V49-C4V7

SOT89

Стабилитрон 4,7 В, 1 Вт

MMBV2108

SOT23

Варикап MV2108

4Z

MMBV2104

SOT23

Варикап MV2104

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика