Russian Arabic English French German Hungarian Japanese Romanian Turkish Ukrainian

Параметры кенотронов и диодов широкого применения.

Тип лампы Iвыпр.макс mA Uобр.макс  В Ра  Вт Ri кОм Са-к  пФ  Цоколевка лампы
 1Ц1С 5,0  15000 0,5  7,5 2,0  
1Ц7С 2,0  30000  -  14,0  1,35  
 1Ц11П 0,3  20000 -  20,0 0,8  
 1Ц20 0,3  10000 -  -  0,8  
1Ц21ПБ 0,6  25000 -  -  3,0  
  2Д1С 0,1  100  0,01  -  0,3
 2Д2С -  200 5,0  -  0,5
 2Д3Б -  150  -  -  2,4
 2Д7С -  - 6,0  -  -
 2Д9С -  -  -  -  -
 2Х1Л 1,0  -  -  -  2,25
 2Ц2С 7,5  12500 -  4,1 -
 3Д6А-И 10,0  450 0,2  -  3,8
3С16С 1,1  35000 -  -  1,5
 3Ц18П 1,5 25000 -  15  1,5
 4Д5С -  - 0,4  -  -
 4Д17П -  - 1,0  -  -
 4Ц6С -  - 1,0  -  -
 4Ц14С -  -  1,2  - -
 5Ц3С 250  1700  - 0,2  -
 5Ц4М 140  1550  - 0,1  -
  5Ц4С 125  1350  - 0,1  -
  5Ц8С 420  1700  30,0 0,2  -
  5Ц9С 205  1700  12 0,3  -
  5Ц12П 50  5000  5,0 -  -
6Д3Д -  200  - -  2,5
6Д4Ж 5,0  365  - - 1,9
 6Д6А 10,0 450 0,2 -  3,0
 6Д8Д 0,18  150  0,01 - 0,5
 6Д10Д 10,0  100  0,5 - 3,5
 6Д13Д -  450  1,0 0,7 1,0
 6Д14П 150  5600  4,5  0,09 10,0
 6Д15Д -  200  0,5  -  1,2
 6Д16Д -  450 1,0  0,3 2,0
6Д20П 220  6500 5,0  - 8,5
6Ц19П 120 4500  -  0,1  8,0
6Ц17С 215  4500 8,0  0,045  11,0
 6Х2П 20,0  450 0,5  -  3,0
 6Х6С 16,0  465  -  0,5  4,2
 6Х7Б 16,0  450 0,2  -  5,3
 6Ц4П 300  1000  3,0 0,4  -
 6Ц5С 300 1100  -  0,2 -
 6Ц10П 450 4500 -  0.1 5,0
6Ц13П 900 1600 8,0  - -
 6Ц15С 375 1350  -  - -
 12Х3С 20 100  0,1  - 0,48
 30Ц6С 500  500  -  0,15 -
 30Ц1М 500  500  -  0,15  -
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика